Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bewegingscentrum Drachten

Bewegingscentrum Drachten hanteert de volgende regels:

Opzeggen

 • Je bent lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
 • De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand.
 • Opzeggen is mogelijk d.m.v. het sturen van een brief, e-mail of het invullen van een opzegformulier bij de receptie.
 • Het document van opzegging moet altijd voorzien zijn van: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, reden van opzegging, datum van opzegging en een handtekening.
 • Binnen 5 werkdagen geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 • Het tussentijds opzeggen van het studententarief is niet mogelijk.

Blessure/ziekte/zwangerschap/tijdelijke stopzetting

 • Bewegingscentrum Drachten kent niet de mogelijkheid om het abonnement tijdelijk stil te zetten.
 • Indien je i.v.m. ziekte/blessure of zwangerschap niet in staat bent om te komen sporten, moet je je abonnement opzeggen.
 • Hierbij hanteren wij één volledige kalendermaand opzegtermijn.
 • Bewegingscentrum Drachten hanteert geen inschrijfgeld. Bewaar je BCD-toegangssleutel goed, zodat je zonder extra kosten weer kan inschrijven.

BCD-toegangssleutel

 • Ieder lid van Bewegingscentrum Drachten is verplicht de BCD-toegangssleutel aan te schaffen.
 • De BCD-toegangssleutel dien je altijd bij je te hebben als je komt sporten.
 • De BCD-toegangssleutel is persoonsgebonden. Het is dus niet mogelijk om iemand anders op jouw BCD-toegangssleutel te laten sporten.
 • De BCD-toegangssleutel is na aanschaf jouw eigendom en als zodanig niet overdraagbaar.
 • Bij het beëindigen van het abonnement, blijft de BCD-toegangssleutel jouw eigendom.
 • Je kunt contant geld storten op de BCD-toegangssleutel en hiermee consumpties betalen in het BCD-café.
 • In geval van diefstal of verlies van de BCD-toegangssleutel dien je dit z.s.m. te melden bij de receptie. Je dient dan een nieuwe sleutel aan te schaffen.

Wijzigingen abonnement

 • Hieronder verstaan wij het wijzigen van het aantal keer per week sporten.
 • Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk bij de receptie worden doorgegeven. Je dient hiervoor een mutatieformulier in te vullen.
 • Wijzigingen zijn van kracht met ingang van de eerst volgende nieuwe maand.
 • Bij het wijzigen van het aantal keer per week sporten, vervallen opgebouwde tegoeden.
 • Indien je je abonnement wijzigt en kiest voor een (nieuw) jaarabonnement, kan het abonnement niet tussentijds beëindigd en/of gewijzigd worden.
 • Het tussentijds wijzigen van een jaarabonnement is niet mogelijk.

Kluisjes

 • Bewegingscentrum Drachten beschikt over kluisjes waar leden gebruik van kunnen maken.
 • De bediening van de kluisjes gaat met de BCD-toegangssleutel.
 • Kluisjes dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden.

Sauna

 • Voor het gebruik van de sauna is douchen verplicht.
 • Bij gebruik van de sauna dien je gebruik te maken van een BCD-saunahanddoek. Deze kun je bij de receptie kopen à €17,50 per stuk.
 • In de sauna mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met de hygiëne, zoals bv. scheren, nagels knippen, etc. of handelingen die in strijd zijn met de goede orde.
 • De minimum leeftijd voor het gebruik van de sauna is 16 jaar.
 • Het is niet toegestaan kleding, tassen, etc. mee te nemen in de sauna.
 • Het dragen van ondergoed is niet toegestaan in de sauna.

Sportzalen

 • Het is niet toegestaan om jassen, sporttassen en mobiele telefoons mee te nemen in de sportzaal.
 • Leden in de leeftijd van 12 t/m 13 jaar mogen onder begeleiding van een ouder en trainingsprogramma op de BCD-toegangssleutel, tot 18:00 uur fitnessen.
 • Leden in de leeftijd van 14 t/m15 jaar mogen zelfstandig fitnessen mits zij een trainingsprogramma op hun BCD-toegangssleutel hebben, tussen 12:00 – 18:00 uur.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht. Bij de spinning is het verplicht om 2 handdoeken te gebruiken.
 • Het dragen van een schoon en fris shirt met mouwen is verplicht.
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer schoon te worden teruggelegd.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen; gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan.
 • Na gebruik dienen de toestellen schoon achtergelaten te worden.
 • Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of cursusonderdelen en/of –activiteiten, is geheel voor eigen risico van het lid.