Vanaf 11 maart is BCD iedere zaterdagochtend weer opstapplek voor gezamenlijke buitentrainingen. Verzamelen vanaf 08:15 uur, vertrek is om 08:30 uur.

Opzet
Bewegingscentrum Drachten is opstapplek voor de fietstochten. De tochten zelf vinden niet plaats onder onze vlag. Wij zullen regelmatig meefietsen (omdat wij dat leuk vinden), maar wij gaan in principe uit van de zelfredzaamheid van de fietsers. Dit betekent dat er altijd een aantal mensen als ´wegkapitein´ zullen moeten fungeren.

• Ter plaatse formeren de deelnemers zelf groepjes op basis van niveau
• Onderling wordt per groepje een ‘wegkapitein’ aangewezen en worden route, afstand en gemiddelde snelheid afgesproken
• De ‘wegkapitein’ geeft onderweg de route aan
• Ritten hebben toertocht karakter
• Wie meefietst conformeert zich aan de afspraken & regels m.b.t. buitentrainingen (zie bijlage)
• Er wordt altijd gefietst onder het motto ´Samen uit, samen thuis´

Veiligheid
Fietsen in een groep is leuk! Je komt op prachtige onbekende plekken, je leert nieuwe mensen kennen… het is een voorrecht! Fietsen in groepen brengt echter ook risico’s met zich mee. Met goede afspraken, discipline en verantwoordelijkheidsgevoel kunnen die risico’s prima beperkt worden. Wat ons betreft zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten voor wat betreft het fietsen in groepen:

• Het dragen van helm en handschoenen is verplicht
• Maximaal 12 fietsers per groep
• Houd je altijd aan de verkeersregels
• Handen aan het stuur
• Binnen de bebouwde kom niet sneller dan 25 km/uur

Afspraken en regels buitentrainingen

Het is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer dat bovenstaande wordt nageleefd.