Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden BCD

Regels Bewegingscentrum Drachten

TGS-Sleutel

 • Leden vanaf 12 jaar zijn verplicht de TGS-sleutel bij zich te hebben en deze te tonen aan personeel van Bewegingscentrum Drachten wanneer het personeel daarom verzoekt.
 • De TGS-sleutel is uw eigendom en als zodanig niet overdraagbaar.
 • Bij het beëindigen van het abonnement, blijft de TGS-sleutel uw eigendom.
 • Er wordt geen borg betaald voor de TGS-sleutel.
 • U kunt contant geld storten op de TGS-sleutel en hiermee consumpties betalen in het sportcafé.
 • In geval van diefstal of verlies van de TGS-sleutel dient u dit z.s.m. te melden bij de receptie. U dient dan een nieuwe TGS-sleutel aan te schaffen.

Sportzalen

 • Het is niet toegestaan om jassen, sporttassen en mobiele telefoons mee te nemen in de sportzaal.
 • Leden onder de 16 jaar mogen niet fitnessen.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het dragen van een schoon en fris shirt met mouwen is verplicht.
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen; gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan.
 • Na gebruik dienen de toestellen schoon achtergelaten te worden.
 • Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of cursusonderdelen en/of –activiteiten, is geheel voor eigen risico van het lid.

Sauna

 • Voor het gebruik van de sauna is douchen verplicht.
 • Bij gebruik van de sauna dient u gebruik te maken van een BCD – Saunahanddoek. Hiervoor betaalt u €12,- per jaar en u ontvangt dan een BCD – Saunahanddoekpas. Deze pas levert u in bij de balie en in ruil daarvoor ontvangt u de BCD – Saunahanddoek. Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie.
 • In de sauna mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met de hygiëne, zoals bv. scheren, nagels knippen, etc. of handelingen die in strijd zijn met de goede orde.
 • De minimum leeftijd voor het gebruik van de sauna is 16 jaar. Leden onder de 16 jaar hebben slechts toegang onder leiding van een volwassene.
 • Het is niet toegestaan kleding, tassen, etc. mee te nemen in de sauna.

Solarium

 • Indien u gebruik wenst te maken van het solarium dient u tijdig te reserveren.
 • Leden onder de 18 jaar hebben geen toegang tot het solarium.
 • U dient bekend te zijn met de werking van het solarium.
 • Bij een eerste gebruik van het solarium krijt u een korte instructie.
 • Na gebruik dient u het solarium te reinigen met de daarvoor bestemde vloeistof.

Kluisjes

 • Bewegingscentrum Drachten beschikt over kluisjes waar leden gebruik van kunnen maken.
 • U bent gehouden om de kluisjes na gebruik schoon achter te laten.

Wijzigingen abonnement

 • Hieronder verstaan wij het wijzigen van het aantal keer per week sporten, vervallen of wijzigen van deelname aan groepslessen.
 • Wijzigingen kunnen alleen bij de balie worden doorgegeven voor het einde van de maand. Met ingang van de nieuwe maand is de wijziging dan van kracht.
 • Bij wijzigen van het aantal keer per week sporten, vervallen de opgebouwde tegoeden.

Blokkeren

 • Indien u tijdens ziekte/blessure of zwangerschap niet in staat bent om te komen sporten dient het abonnement opgezegd te worden.
 • Hierbij hanteren wij één volledige kalendermaand opzegtermijn. De opzegmaand, wordt verrekend wanneer u weer opnieuw inschrijft.

Opzeggen

 • U bent lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
 • De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand.
 • Opzeggen is alleen mogelijk d.m.v. het sturen van een brief of het invullen van een opzegformulier aan de balie. (Als u binnen 10 werkdagen geen bevestiging hebt ontvangen, graag contact opnemen).
 • Opzeggen middels een e-mailbericht is niet mogelijk.